Huisregels

Posted on by
 • Minimale leeftijd 16 jaar.
 • Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Passende kleding en nette schoenen zijn verplicht.
 • Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen cafe de bieb is       drugsgebruik en/of het dealen ervan ten strengste verboden. De politie zal bij constatering onverwijld worden ingeschakeld.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
 • Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
 • Vanwege grote drukte en in verband met de veiligheid kunnen op zaterdag maar een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Verboden goederen te verhandelen in en/of rondom café de bieb, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang tot café de bieb worden ontzegd.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.
 • Het onrechtmatig verblijven in en/of rondom cafe de bieb tijdens openingsuren wordt bestraft met onmiddellijke ontzegging tot cafe de bieb.
 • Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken. Het is verboden glaswerk of consumpties mee naar buiten te nemen.
 • Bij onenigheid of ruzie is men verplicht één van de gastheren in te schakelen.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Het is verboden te roken. Er is een rookruimte aanwezig in cafe de bieb. Eventuele daaruit voortvloeiende boetes worden op de overtreder verhaald.
 • Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die achtergelaten worden in jassen en tassen e.d.
 • Maximale vergoeding per jas e.d.: € 70,–. Deze vergoeding wordt alleen uitgekeerd wanneer men het garderobenummer kan tonen en de jas niet aanwezig is.
 • Bij verlies van het garderobenummer wordt € 5,– in rekening gebracht voor administratie- en vervangingskosten.
 • Café de bieb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.
 • Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus minimaal twee maanden ontzegging van de toegang.
 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.
 • Overtreding van het cafe de bieb huisreglement kan leiden tot verwijdering.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorziet, beslist de directie van cafe de bieb over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Camera’s waken over uw en onze veiligheid. Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera’s. Een ieder die ons bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Bij deelname aan acties/evenementen kunnen de gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 • Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
 • In ons bedrijf wordt meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in deze zalen geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 • Uitzonderingen op het café de bieb huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie